Menu
Przedszkole Dzieci Świata

Programy i metody nauczania

Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez MEN.

W nauce dzieci wykorzystujemy kolorowe karty pracy wydawnictwa Mac Edukacja, które są dostosowane do nowej podstawy programowej.

 

PRZEDSZKOLE TRZYLATKA ( w sklad pakietu podręczników  wchodzą: książka, karty pracy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, karty pracy rozwijające mowę i aktywność twórczą, ćwiczenia plastyczne, kolorowa teczka na książki )

Podręcznik " Przedszkole trzylatka" wychodzi naprzeciw potrzebom, możliwościom, zainteresowaniom małego dziecka. Mali bohaterowie - Ola i jej słonik Feluś - zapraszają do świata, który jest bliski przedszkolakom. Dzieci szybko i łatwo identyfikują się z bohaterami naszych książek, ponieważ łączą ich wspólne problemy i przeżycia.

 

Cechy pakietu " Przedszkole trzylatka " :
- rozwijanie kompetencji społecznych - przestrzeganie reguł obowiązujących w grupie  społecznej
- ćwiczenie koncentracji uwagi
- rozwijanie umiejętności uważnego patrzenia (organizowanie pola spostrzeżeniowego)
- ćwiczenie pamięci
- rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do nowych doświadczeń zmysłowych, radosne eksperymentowanie z farbą

 

 

PRZEDSZKOLE CZTEROLATKA ( w skład pakietu podręczników wchodzą :książka, karty pracy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, karty pracy rozwijające mowę i aktywność twórczą, ćwiczenia plastyczne, kolorowa teczka na książki )

Podręcznik " Przedszkole czterolatka " jest  nasycony fantazją i humorem, co sprawia, że dzieci mogą uczestniczyć w edukacyjnych zabawach w pełnej radości atmosferze odkrywania świata i własnych możliwości. Jego celem jest wielostronny rozwój przedszkolaków

 

Cechy pakietu " Przedszkole czterolatka " :
- rozwijanie wyobraźni twórczej
- zachęcanie do samodzielności
- wspomaganie rozwoju mowy dziecka
- rozwijanie więzi emocjonalnej z rodziną, wprowadzanie dziecka w świat wartości
- kształtowanie właściwych postaw społecznych
- uświadamianie znaczenia koleżeństwa i przyjaźni
- kształtowanie pojęć matematycznych
- budzenie zainteresowania kształtem, barwą i fakturą
- poznawanie różnych technik plastycznych
- kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania

 

 

NASZE PRZEDSZKOLE. ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLE  ( w skład pakietu podręczników wchodzą : karty pracy część 1-4, ćwiczenia plastyczne, kolorowa teczka na książki.

Praca z dziećmi oparta jest na założeniach nowej podstawy programowej. Przedszkolaki poznają świat przez zabawę oraz sytuacje edukacyjne, w których są czynnymi odkrywcami (doświadczają, eksperymentują, uczą się rzeczy nowych i wykorzystują swoją wiedzę w praktyce).

 

Cechy pakietu " Nasze przedszkole. Roczne przygotowanie przedszkolne " :
- rozwijanie wyobraźni twórczej
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i plastycznej
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej
- liczenie obiektów i ustalanie równoliczności zbiorów
- łączenie przyczyny ze skutkiem, przewidywanie zdarzeń
- kształtowanie gotowości do nauki czytania
- rozwijanie słuchu fonemowego
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
- kształtowanie pojęć związanych z orientacją przestrzenną
- rozwijanie sprawności manualnej
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- kształtowanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu

 

 

Glottodydaktyka wg. prof. Bronisława Rocławskiego

W naszym przedszkolu przygodę z glottodydaktyką rozpoczynają już 3 letnie dzieci. Wprowadzamy je w świat głosek i liter. Dzieci codziennie bawią się klockami Logo. Są to plastikowe klocki, które zawierają cztery warianty każdej litery: wielką pisaną i drukowaną oraz małą pisaną i drukowaną.
Każdy klocek ma zieloną podstawkę (dzieci nazywają ją zieloną trawką), dzięki której dziecko wie, jak prawidłowo go postawić aby litera nie była ”do góry nogami„ To znacznie ułatwia wzrokowe przyswajanie kształtu litery. Na początku dzieci poznają litery poprzez zabawę klockami.
Następnie nauczyciel bawiąc się z dziećmi podaje prawidłowe brzmienie głosek, wymawiając je krótko np. t nie ty. Kolejnym etapem jest wyszukiwanie podczas zabawy wśród klocków takich samych liter i wychwytywania różnić między nimi. Następnie dzieci poznają Sylabinkę, która mówi powoli różne wyrazy dzieląc je na sylaby. Po krótkim czasie dzieci bawią się mówiąc do Sylabinki w ten sam sposób (do-mek, la-la itd.)
Metoda ta to niekończąca się zabawa doskonale przygotowująca dziecko do nauki czytania i pisania

 

Ćwiczenia grafomotoryczne wg prof. H. Tymichowej

 Ćwiczenia te usprawniają współdziałanie oka i ręki co ułatwia przygotowanie do nauki pisania

 

 

Program Rozwoju percepcji i koordynacji wzrokowej wg M. Frostig & Horne

Książki Wzory i Obrazki to program składający się z 3 podręczników ( poziom podstawowy, średni, wyższy ) rozwijający percepcje wzrokową.

 

Program Dziecięcej Matematyki prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej

Program ten w atrakcyjnej, zabawowej formie wprowadza dzieci w świat matematyki. 

 

Pedagogika zabawy

Pracując tą metodą nauczyciel wybiera zabawy , które sprzyjają aktywności wszystkich członków grupy i nie powodują nadmiernej rywalizacji. Podczas zabawy dzieci posługują się gestem, słowem, ruchem, tańcem, dźwiękiem, pantomimą.

 

Elementy Kinezjologii Edukacyjnej

Kinezjologia Edukacyjna czyli „Gimnastyka Mózgu” Są to bezpieczne, proste i naturalne ćwiczenia ruchowe poprawiające integrację oczu, uszu i całego ciała. Ćwiczenia te ułatwiają wysławianie się, czytanie ,liczenie, zapamiętywanie cyfr, pisanie, pomagają także w odprężeniu i relaksacji.

 

 
 
Copyright © Przedszkole Dzieci Świata 2009 - 2023 | Wykonanie: Lemon IT