Menu
Przedszkole Dzieci Świata

Gimnastyka

W Przedszkolu Dzieci Świata gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna prowadzona jest dwa razy w tygodniu przez Pana Krzysztofa Chałupkę. Instruktora posiadającego wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

Ma ona na celu:

 • wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego
 • wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa
 • wdrożenie do reakcji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji wad postawy
 • opanowanie przez dziecko wiedzy i umiejętności dotyczących zdrowia
 • wyrównanie niedoborów ruchu

 

Praca z dzieckiem

 1. Profilaktyka

Kształtowanie poprawnych nawyków przyjmowania prawidłowej postawy ciała w następujących sytuacjach:

 • staniu
 • siedzeniu
 • leżeniu
 • noszeniu
 • wstawaniu (z pozycji siedzącej i leżącej)

 

2. Ćwiczenia wzmacniające:

 • mięśnie grzbietu
 • mięśnie brzucha
 • mięsnie obręczy barkowej
 • mięśnie nóg

 

3. Ćwiczenia oddechowe w pozycjach:

 • stania
 • siedzenia
 • leżenia

 

4. Gry i zabawy ruchowe

Wszystkie zestawy ćwiczeń tworzone są dla grupy wiekowej, w której odbywają się zajęcia. Ćwiczenia te zapobiegają następującym wadom postawy:

 • plecy okrągłe
 • plecy okrągło-wklęsłe
 • plecy wklęsłe
 • plecy płaskie
 • skoliozy/jednołukowe/wielołukowe
 • piersiowe
 • lędźwiowe
 • piersiowo-lędźwiowe
 • szyjno-piersiowe
 • wady klatki piersiowej
 • wady stóp

 

Systematyczne ćwiczenia i zwracanie uwagi na poprawną postawę ciała u dziecka ma fundamentalne znaczenie dla efektów oddziaływań korekcyjnych.

W pozostałe dni tygodnia wychowawcy grup prowadzą z dziećmi ćwiczenia ogólnorozwojowe na podstawie specjalnie opracowanego programu wychowania fizycznego w przedszkolu.

 

 
 
Copyright © Przedszkole Dzieci Świata 2009 - 2022 | Wykonanie: Lemon IT