Menu
Przedszkole Dzieci Świata

Cele i metody zajęć

Cele szczegółowe:
 

 • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk: przyrodniczych i społecznych
 • dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze
 • rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie narzędziami i materiałem,
 • budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy
 • rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw miejscowych artystów)
 • rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania

 

 Przewidywane osiągnięcia dzieci

Dziecko:

 • dostrzega piękno w otaczającym go świecie: walory estetyczne przedmiotów, zjawiska w przyrodzie, różnorodność barw
 • posługuje się plamą, linią, szeroką paletą barw, poznaje i nazywa odcienie kolorów
 • przedstawia za pomocą działań plastycznych swoje doświadczenia o otaczającym świecie
 • wyraża swoje przeżycia w różnorodnych formach plastycznych
 • zna różnorodne techniki plastyczne oraz posługuje się nimi w praktyce
 • sprawnie posługuje się narzędziami i wykorzystuje materiały
 • jest odpowiedzialne i systematyczne, wiedząc że sukcesy odnosi się poprzez pracowitość
 • interesuje się sztuką oraz zna wybrane dzieła sztuki polskiej i światowej (obrazy, rzeźby, fotografie)
 • wie jak należy zachować się w muzeach i na wystawach
 • żywo reaguje na dzieła plastyczne, ocenia je, dostrzega ich treści i formy
 • uczy się pracy w zespole

 

Metody:
 

 • działania praktycznego
 • doświadczeń i eksperymentowania (np. mieszanie barw)
 • pokazu i obserwacji
 • konkursów
 • warsztatów plastycznych
 • ekspresyjna

 

Formy realizacji:
 

 • praca indywidualna
 • praca w grupach
 • praca zespołowa, samodzielności, refleksyjności i pomysłowości

 

 

 
 
Copyright © Przedszkole Dzieci Świata 2009 - 2022 | Wykonanie: Lemon IT