Menu
Przedszkole Dzieci Świata

Kreatywna komunikacja

Od września 2015 roku w Przedszkolu „Dzieci Świata” wdrożyliśmy modelowy program terapeutyczny dla dzieci z problemami komunikacyjnymi.
 
Zapraszamy do naszego Przedszkola dzieci, które wymagają intensywnej terapii logopedycznej i komunikacyjnej. Nabór odbywa się do wszystkich grup wiekowych.  

Program "Kreatywna Komunikacja" skierowany jest do dzieci z wadą słuchu, opóżnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacyjnymi, zespołem Aspergera. 

Koordynatorem projektu „Kreatywna komunikacja” jest pani Ewa Bielecka-Nowakowska.
 
Pani Ewa współpracuje z naszym Przedszkolem od początku jego  funkcjonowania, to jest od 2007 roku. Od 2005 roku prowadzi Centrum Terapii i Rozwoju Logolekcje. Jest autorem   publikacji naukowych oraz  „Zeszytu Ćwiczeń Logopedycznych” dla dzieci w wieku przedszkolnym. W swojej pracy specjalizuje się w terapii dzieci z problemami logopedycznymi. Od ponad 10 lat pracuje jako terapeuta dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi, to jest: z autyzmem, zespołem Aspergera, wadą słuchu, całościowym zaburzeniem rozwoju i zespołami genetycznymi (zespół krzyku kociego, agenezja ciała modzelowatego, SLI, niesklasyfikowane zespoły genetyczne). Jest doktorantką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i współpracownikiem Zakładu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jej praca naukowa dotyczy problemów komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu oraz zaburzeń całościowych. Jako wykładowca akademicki skupia się na tematyce dotyczącej  komunikacji, metodach  terapii autyzmu i rehabilitacji małego dziecka.
 
Przedszkole „Dzieci Świata” wraz z Panią Ewą Bielecką – Nowakowską  stworzyło nowatorski program terapeutyczny.
 
Od września 2015 roku rozpoczęliśmy innowacyjny projekt edukacyjno-naukowy stymulujący rozwój dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi.
 
Zapraszamy do naszych grup przedszkolnych dzieci wymagające:
- indywidualnej  rehabilitacji logopedycznej;
- stymulacji z zakresu komunikacji w grupie rówieśniczej;
- rozwoju relacji społecznych.
 
Dzieciom uczestniczącym w projekcie „Kreatywna komunikacja” zapewniamy:
- indywidualny program terapeutyczno-logopedyczny w oparciu o orzeczenie  niepełnosprawności;
- obecność logopedy w czasie zajęć grupowych /specjalistycznych;
- grupowe i indywidualne zajęcia z glottodydaktyki przygotowujące do czytania i pisania;
- grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne;
- pracę z nauczycielem prowadzącym grupę w oparciu o nowatorski indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;
- realizację zaleceń wynikających z orzeczenia (zajęcia terapeutyczne realizowane będą według  potrzeb na terenie przedszkola; logopedia, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem specjalnym, terapia ręki, integracja sensoryczna).
 
Innowacja edukacyjna obejmuje różnorodność form dydaktyczno-terapeutycznych, z uwzględnieniem pomocy do:
- stymulacji sensorycznej (posiadamy specjalistyczny sprzęt);
- kącików wyciszająco-sensorycznych (sala doświadczeń świata);
- rozwoju komunikacji;
- kart pracy;
- gier planszowych;
- zeszytów ćwiczeń;
- domina logopedyczne;
- plansze edukacyjne;
- materiałów do komunikacji wspomagającej i alternatywnej, takie jak piktogramy, PECSy, programów komputerowych, rzutników multimedialnych, tabletów i wszelkiego rodzaju innych     pomocy.
 
Zakres multimedialnych ćwiczeń terapeutycznych obejmuje następujące terapie:
- logopedyczną,
- sensoryczną,
- terapię ręki,
- motorykę małą,
- koordynację wzrokowo/ruchową,
- koncentrację,
- trening słuchowy,
- pracę nad emocjami.
 
Proponujemy dodatkowe zajęcia terapeutyczno- integracyjne z zakresu:
- dziecięcej matematyki
- glottodydaktyki
- terapii pedagogicznej
- arteterapii
- zajęć relaksacyjnych
- muzykoterapii
- pedagogiki zabawy
- terapii  metodą W. Sherborne
- trening umiejętności społecznych
- bajkoterapii
 
Na terenie przedszkola przeprowadzamy diagnozę rozwoju procesów integracji sensoryccznej (SI). Dysponujemy w pełni wyposażoną salą  do terapii  Integracji Sensorycznej.
 
Dzieci w naszym przedszkolu  są pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycieli i terapeutów.
 
W razie potrzeby tworzymy Indywidualne Programy Nauczania. 

W przedszkolnym menu uwzględniamy diety dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi np. dieta bezglutenowa, bezmleczna, bezcukrowa i inne.

W swoim projekcie oferujemy szkolenia dla Rodziców z zakresu wspomagania rozwoju komunikacji.
 
Rekrutacja do naszego  przedszkola rozpczyna się od spotkania z Rodzicami. Następnie obserwujemy dziecko w warunkach indywidualnych i grupowych. Po spotkaniach i zapoznaniu sie z dokumentacją posiadaną przez Rodziców ustalamy plan terapeutyczny dla danego dziecka.

Zapraszamy do korzystania z naszych bezpłatnych zajęć adaptacyjnych. 

Wpisowe dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 0 zł.
 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zapraszamy na dwa dni bezpłatnej adaptacji w godzinach 07:00-18:30.
 

Ze względu na konieczność spotkania kwalifikacyjnego wszystkich chętnych prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola Panią Magdaleną Pilaszek-Lipka.
Tel 517 919 739
 

 

 

 
 
Copyright © Przedszkole Dzieci Świata 2009 - 2020 | Wykonanie: Lemon IT